Xe Honda City G 529,000,000 VNĐ
Xe Honda City L 569,000,000 VNĐ
Xe Honda City RS 599,000,000 VNĐ
Xe Honda Civic E 730,000,000 VNĐ
Xe Honda Civic G 770,000,000 VNĐ
Xe Honda Civic RS 870,000,000 VNĐ
Xe Honda CR-V E 998,000,000 VNĐ
Xe Honda CR-V G 1,048,000,000 VNĐ
Xe Honda CR-V L 1,118,000,000 VNĐ
Xe Honda CR-V L 826,000,000 VNĐ
Xe Honda HR-V RS 870,000,000 VNĐ
Xe Honda Accord 1,319,000,000 VNĐ